Posts Tagged ‘ดาวน์โหลด FireBug 1.10.2’

FireBug 1.10.2

FireBug หนึ่งใน Firefox Add-ons ที่ช่วยให้นักพัฒนาเว็บไซต์ สามารถแก้ไขตรวจสอบส่วนต่างๆของเว็บ ทำให้สร้างเว็บได้สมบูรณ์ และสวยงาม FireBug เป็นที่นิยมในหมู่นักพัฒนาเว็บทั้งฝึกหัดและมืออาชีพ ถ้าพูดถึงแล้วใครยังไม่รู้จักถือว่าเชยมากๆ นะครับ ฮ่าๆๆ ต้องโหลดไปทดลองใช้ดูแล้วจะรู้ว่า ของเขาดีจริงๆ ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ใช้ เพราะทั้งสะดวกใช้งานง่าย สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่าง ทั้ง editing, debugging หรือ monitor HTML, CSS หรือ JavaScript บน web page

รูปภาพประกอบ

Tags: , , , , , , , , , , ,
Posted in Browsers and Plugins, Developer Tools Comments Off